ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

09 มิถุนายน 2554

ด่วน!!!!!!!!!!!!! หยุดขายค่ะ แล้วกลับมาลงขายอีก แต่ลงขายไม่ได้

ที่มา : thaiebayuser

Question
ด่วน!!!!!!!!!!!!! หยุดขายค่ะ แล้วกลับมาลงขายอีก แต่ลงขายไม่ได้

คือว่าหยุดขายมาประมาณ ปีกว่าค่ะ แล้วกลับมาขายอีก จ่ายค่า fees ที่ค้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ว่าไม่สามารถลงของได้ค่ะ

Turbo lister หรือ ว่า my e-bay ก็ขึ้นแบบนี้

Error 1 of 1
The item cannot be listed or modified.
The item cannot be listed or modified. The title and/or description may contain improper words, or the listing or seller may be in violation of eBay policy.

Warning 1 of 1
Delivery estimate based on shipping service and handling time.
Starting in September, we’re showing buyers estimated delivery times based on the service(s) you selected and your handling time. Learn more at http://pages.ebay.com/sellerinformation/news/shippingservices.html.

Message 1 of 1
Alert
At this time, you can't list any more items with this account. We're sorry for the inconvenience.
eBay occasionally places limits on accounts in order to help keep our community safe. This limit isn't a reflection on you -- these same limits apply to many sellers.
Find out more.Answer
การหยุดขายไปเป็นเวลนานๆ แล้วกลับมาขายใหม่ก็จะโดนลิมิตเหมือนคนขายหน้าใหม่คับ

Answer (อันนี้ฮา)
เป็นเสนห์ของ ebay ครับ
ทำเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากเสมอ