ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

13 มิถุนายน 2554

ของที่ห้ามส่งทางไปรษณีย์มายังประเทศออสเตรเลีย

 ที่มา Thaiebayuser , Facebook

> อย่าส่งอาหาร วัสดุจากพืช หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เป็นของต้องห้าม> หากต้องการหาข้อมูลด้านเงื่อนไขที่จำเป็นของผลิตภัณฑ์และการนำเข้าไปดูได้ ที่ www.aqis.gov.au/icon> ต้องกรอกใบสำแดงสิ่งของให้ชัดเจนและถูกต้อง ท่านต้องชี้แจงรายละเอียดสิ่งของทั้งหมดที่ส่งมาในไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้ง วัสดุที่ใช้สำหรับการบรรจุหีบห่อ> ห้ามบรรจุสิ่งของลงในกล่องไข่ ลังไม้ หรือ กล่องกระดาษที่เคยใช้ใส่ผลไม้ ผัก หรือ เนื้อสัตว์/เนื้อสัตว์แปรรูป เพราะว่ากล่องบรรจุเหล่านี้เสี่ยงต่อการนำสัตว์ แมลงและโรคติดต่อที่เป็นภัยและห้ามนำเข้า> ห้ามบรรจุหีบห่อโดยใช้ฟาง หรือ วัสดุแห้งที่ทำจากพืช เพราะว่าสิ่งที่ใช้บรรจุหีบห่อชนิดนี้ห้ามนำเข้า ให้ใช้หนังสือพิมพ์ หรือโฟมห่อสิ่งของที่แตกง่าย> ทำความสะอาดรองเท้า เครื่องมือการกีฬาเครื่องมือตกปลาและ เครื่องมือตั้งค่าย ทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อขจัดเศษดินเมล็ดพืช และพันธ์ุพืชอื่นๆ> บอกญาติมิตรที่ต่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายด้านการกักและตรวจโรคติดต่อของ ประเทศออสเตรเลีย และขอให้พวกเขาอย่าส่งสิ่งของต้องห้ามที่เป็นอาหาร วัสดุจากพืช หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์มาให้
ท่านอาจถูกปรับมากกว่า 60,000 เหรียญออสเตรเลีย หากฝ่าฝืนกฎหมายด้านการกักและตรวจโรคติดต่อของประเทศออสเตรเลีย

SOURCE: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/74949/thai-cant-mail.pdf