ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

ประเทศที่เช็ค tracking ได้

Destination Country Available tracking website
A Albania http://217.24.249.137/webtracking/
Armenia http://www.haypost.am/view-lang-eng-page-79.html
Azerbaijan http://www.azerpost.az/index.php?options=content&id=22
B Belgium http://www.bpost.be/etr/light/showResultPage.do?page=1&oss_language=EN
Bulgarian Post http://services.bgpost.bg/WebTracking/
Brazil Correios (Local Language) http://www.correios.com.br/servicos/rastreamento/rastreamento.cfm
C Canada Post http://www.canadapost.ca/segment-e.asp?sblid=english
Chile http://www.correos.cl/
Costa Rica http://www.correos.go.cr/rastreo/SCE_PHP/edittracking.php
Croatia http://ips.posta.hr/IPSWeb_submit.htm
Cyprus http://ips.cypruspost.gov.cy/ipswebtrack/IPSWeb_submit.htm
D Denmark Post http://www.postdanmark.dk/contentfull.dk?lang=en
E Ecuador Post http://ipsweb.correosdelecuador.com.ec/ipswebtracking/tracking.htm
Estonia http://teavitus.post.ee/ar_status.asp
F Finland http://www.posti.fi/english/eservices/itemtracking/index.html
G Greece http://212.205.82.71/trackandtrace/
H Hungary http://posta.hu/object.853228c6-6569-433d-a02d-46518e37d554.ivy
I Iceland http://www.postur.is/english/desktopdefault.aspx/tabid-69
Indonisia Post http://ems.posindonesia.co.id/
Ireland Post http://track.anpost.ie/track.html
Israel ttp://www.israelpost.co.il/itemtrace.nsf/mainsearch?OpenForm&L=EN
J Japan Post (select EMS) http://tracking.post.japanpost.jp/service/jsp/refi/DP311-00100.jsp?locale=en
K Korea Post http://service.epost.go.kr/iservice/ems/ems_eng.jsp
L Latvia http://www.manspasts.lv/webtracking_test/?lang=lv&webtracking2=find
Lithuania http://www.worktrace.com/tandtCritImbed.jsp?refresh=1303187233076
Luxembourg http://www.trackandtrace.lu/homepage.htm
M Malta Post http://trackandtrace.maltapost.com/TrackAndTrace.asp
Mexico Post http://www.sepomex.gob.mx/
N New Zealand Post http://www.nzpost.co.nz/Cultures/en-NZ/OnlineTools/TrackAndTrace/
Norway Post http://www.posten.no/en/
P Pakistan http://ep.gov.pk/index.asp
Poland http://sledzenie.poczta-polska.pl/
Portugal http://www.ctt.pt/feapl_2pob/app/open/objectSearch/cttObjectSearch.jspx
Q Qatar Post http://www.imolink.net/qpost/ttchmail/tracktrace.htm
R Russian Post http://www.russianpost.ru/portal/en/home/postal/trackingpo
S Saudi Arabia Post http://www.sp.com.sa/English/Eservices/Pages/TrackandTrace.aspx? ShippingMethod=3&TrackingNumber=Enter%20your%20number &DetailedControl=Path_DisplayShipmentRequestData
Singapore Post http://www.singpost.com/ra/ra_article_status.asp
Slovakia http://tandt.posta.sk/en
Slovenia http://www.posta.si/?localeid=en-EN
Spain Correos http://www.correos.es/comun/Localizador/2010_c1-LocalizadorE.asp
Swenden http://www.posten.se/tracktrace/TrackConsignments_do.jsp?lang=GB
Swiss Post http://www.poste.ch/en/index/uk_privatkunden/spi_versand_international /spi_trackandtrace.htm
T Taiwan Post http://postserv.post.gov.tw/webpost/CSController?cmd=POS4009_1
Turkey Post http://www.ptt.gov.tr/en/interaktif/kayitliposta-yd.php
U UAE – Emirates Post http://www.emiratespost.co.ae/frame.do?page=%2Fgpaen% 2Fgpatracktrace%2FTrackTraceMain.jsp%3Flanguage%3Den
USPS http://www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm? from=home&page=0035trackandconfirm


ต่อท้ายให้ด้วยเวบที่สามารถเช็ค tracking ได้แบบรอบโลก


ที่มา shippingezy