ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

14 มิถุนายน 2554

ลิงค์สำหรับตรวจสอบไปรษณีย์ลงทะเบียน มีหลายประเทศ

ที่มา thaiebay

AUSTRIA  ---> http://www.post.at/en/index.html
BELGIUM  --> http://etracker.emstaxipost.be/index.asp?lang=gb
BRAZIL  ---> http://www.correios.com.br/servicos/rastreamento/internacional/default.cfm?Idioma=E
CANADA ---> https://obc.canadapost.ca/emo/basicPin.do?language=en
CHINA ---> http://www.ems.com.cn/english-main.jsp
CROATIA ---> http://ips.posta.hr
CYPRUS ---> http://ips.cypruspost.gov.cy/ipswebtrack
CZECH ---> http://www.cpost.cz/jetspeed/portal/media-type/html/language/en/user/anon/page/default.psml/js_pane/sluzbyonline,P-10adae2878c-10000
DENMARK ---> http://www.postdanmark.dk//iis/english/index.asp
FINLAND --> http://www.posti.fi/vanhat/english/lahetystenseuranta/
รวมทั้ง Aland Islands
FRANCE รวมทั้ง Monaco ---> http://www.us.chronopost.com/web/en/
GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELANDS ---> http://www.parcelforce.com/portal/pw/track?catId=7500082
GREECE ---> http://212.205.82.71/trackandtrace/
GREENLAND ---> http://www.postdanmark.dk/contentfull.dk?lang=en
HONG KONG ---> http://www.hongkongpost.com/speedpost/eng/main.htm
ICELAND ---> http://www.postur.is/english/index.html
INDONESIA ---> http://ems.posindonesia.co.id/
                      http://www.posindonesia.co.id/#
รวมทั้ง Borneo ส่วนที่เป็นของ Indonesia และ New Guinea (lrian ตะวันตกและ Timor ส่วนที่เป็นของ Indonesia)
IRELAND ---> http://track.anpost.ie/track/trackone.html
JAPAN ---> http://www.post.japanpost.jp/english/tracking/index.html
KOREA (Rep.of) ---> http://service.epost.go.kr/iservice/ems/ems_eng.jsp
MALTA ---> http://trackandtrace.maltapost.com
NEW ZEALAND --->  http://www.nzpost.co.nz/Cultures/en-NZ/OnlineTools/TrackAndTrace/Track+and+Trace.htm
(รวมทั้ง Chatham, Cambell, Nerdmadec และ Raoul ls.)
NORWAY ---> http://www.posten.no/posten/PagesKM/KMSporingInternett.aspx?Language=English
PORTUGAL ---> http://www.ctt.pt/CTTsite/ctt_servicosol_00.jsp?local_id1=423&local_id2=426&idioma_id=2&itemmenu=166
-CONTINENT
-ARZORES
-MADEIRA
QATAR ---> http://www.imolink.net/qpost/ttchmail/tracktrace.htm
SINGAPORE ---> http://www.singpost.com/ra/ra_article_status.asp
SPAIN ---> http://www.correos.es/ENG/13-MenuRec2/01-MenuRec21/2010_c1-LocalizadorE.asp
-CONTINENT
-CANARY
SWEDEN ---> http://www.posten.se/tracktrace/TrackConsignments_do.jsp?
SWITZERLAND ---> https://www.post.ch/en/index/uk_geschaeftskunden/pm_versand_inland_gk/pp_pakete_gk/pp_informationslogistk/ pp_trackandtrace_info/pm_trackandtrace.htm
(รวมทั้ง Liechtentein)
TAIWAN ---> http://postserv.post.gov.tw/WebMailNslookup/ENII_CertifiedMail.html
TURKEY ---> http://www.ptt.gov.tr/index_eng.php
UNITED ARAB EMIRATES ---> http://www.emiratespost.com/frame.do?page=%2Fgpaen%2Fgpatracktrace%2FTrackTraceMain.jsp%3Flanguage%3Den
UNITED STATES OF AMERICA --->  http://www.usps.com/shipping/trackandconfirm.htm
(รวมทั้ง Alaska และ Hawaii)
-PEURTO RICO
-WAKE ISLANDS
-VIRGIN ISLANDS (U.S.A.)