ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

09 สิงหาคม 2554

ชนิดของการส่งของไปต่างประเทศ


สิ่งของส่งทางไปรษณีย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. ไปรษณีย์ภัณฑ์ หมายถึง ข่าวสารหรือสิ่งของซึ่งฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของไปรษณียภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ชนิดดังนี้

- จดหมาย (letter)อันนี้รวมจดหมายอากาศ ( Aerogramme )เข้าไปด้วยจดหมายอากาศ หรือ Aerogramme คือ
จดหมาย ที่ใช้ฝากส่งทางอากาศระหว่าง ประเทศ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษเขียนจดหมาย พับเป็นซองได้ในตัว เนื่องจากมีตราไปรษณียากร พิมพ์ติดไว้เสร็จในตัวสามารถใช้ส่งไปถึงผู้รับ ต่างประเทศได้ทันที
- ไปรษณีย์บัตร (Postcard)
- ของตีพิมพ์ (Printed matter)
- พัสดุย่อย (Small packet)
- เครื่องอ่านสำหรับคนเสียจักษุ (Printed Matters for the Blind) พวกอักษรเบลล์

2. พัสดุไปรษณีย์ (Parcel)หมายถึง...บห่อบรรจุสิ่งของตัวอย่างสินค้าหรือสินค้าซึ่งฝากส่งตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของพัสดุไปรษณีย์

3. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)หมายถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นข่าวสาร เอกสารธุรกิจการค้า สิ่งพิมพ์ ตัวอย่างสินค้า สินค้า เป็นต้น ซึ่งฝากส่งตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขของบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

EMS ย่อมาจาก Express Mail Service

ส่วนการส่งจะมี 3 แบบคือ
1. ทางอากาศ หรือ Airmail ขนส่งทางเครื่องบิน
2. อากาศราคาประหยัด หรือ SAL ขนส่งทางเครื่องบิน ไปยังประเทศปลายทางแต่จะนำจ่ายโดยทางรถ เช่น ส่งจดหมายจาก ประเทศไทยไป รัฐอลาสก้า สหรัฐอเมริกาแบบ SAL จะเดินทางออกจาก ประเทศไทยโดยทางเครื่องบิน ไปถึงเมืองที่ใกล้ที่สุด แต่จะขนส่งระหว่างรัฐโดยใช้รถยนต์ หรือ รถไฟ ไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ที่นำจ่าย
3. ภาคพื้น หรือ Surface Mail ขนส่งทางเรือ และรถ


Small packet หรือ พัสดุย่อย ไม่สามารถใส่จดหมายเข้าไปในห่อซอง แต่ส่วนใหญ่พนักงานเค้าจะอลุ้มอล่วย ถ้าเค้าถามก็บอกไม่ได้ใส่ แต่สามารถใส่ โบรชัวร์ หรือ อินวอยซ์ได้

ที่มา thaiebayuser