ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

26 มีนาคม 2555

อัพเดทไซต์ออสเตรเลียเรื่องค่าธรรมเนียมร้านค้า

เพื่อ ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานของผู้ขายและผู้ซื้อให้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ขายยังคงสามารถแข่งขันได้ในตลาดอีคอมเมิร์ซค้าปลีกระดับโลกนี้ อีเบย์จึงได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ สินค้าบนอีเบย์ และยังเพิ่มฟังก์ชันและนโยบายใหม่ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการขายแก่คุณอีกด้วย
  อัพเดทไซต์ออสเตรเลียเรื่องค่าธรรมเนียมและร้านค้า  
 
 
ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2555 อีเบย์จะเริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับร้านค้าใน eBay.com.au
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเรียบง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ขาย
และทำให้คุณคำนวณค่าธรรมเนียมของอีเบย์ได้ง่ายขึ้น
ลงรูปภาพฟรีและการเปลี่ยนแปลงอัพเกรดรายการขาย
li ลงรูปภาพฟรี 12 รูปสำหรับรายการขายทุกรายการรวมทั้ง Gallery ด้วย
li ใช้ฟีเจอร์ Supersize และ Gallery Plus ฟรี
li ตัดฟีเจอร์อัพเกรดรายการขายหลายรายการทิ้งไป
line
ค่าธรรมเนียมลงขายที่เรียบง่ายกว่าเดิม
li ลดลำดับขั้นการคำนวนค่าธรรมเนียมลงขายสำหรับผู้ขายที่ไม่มีร้านค้า ผู้ขายสินค้าฟรีเกิน
  30 รายการต่อเดือน
li ลดลำดับขั้นการคำนวนค่าธรรมเนียมลงขายสำหรับการลงขายแบบประมูลภายในร้านค้า
line
ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้คงที่
li ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้คงที่(flat rate) 7.9% ไม่เกิน $100 ต่อรายการ สำหรับรายการขาย
  30 รายการแรกของเดือนของผู้ขายที่ไม่มีร้านค้า
li ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้คงที่ (flat rate) 7.0% สำหรับสมาชิกร้านค้า Featured ไม่เกิน
  $100 ต่อรายการ
li ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้คงที่(flat rate) 6.0% สำหรับสมาชิกร้านค้า Anchor ไม่เกิน $100 ต่อรายการ
line
การเปลี่ยนแปลงสำหรับร้านค้า
li ปรับค่าธรรมเนียมสมาชิกภาพร้านค้า Basic และ Feature ให้เท่ากันที่ $24.95 ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่
  2 เดือนพฤษภาคม
li ยกเลิกร้านค้าแบบ Basic ภายในปลายปีนี้ และเปลี่ยนร้านค้า 3 ระดับเหลือ 2 ระดับคือ Featured
  และ Anchor
 
 
 
line