ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

11 พฤษภาคม 2555

ดูข้อมูล Selling Limit และวิธีการติดต่อ Customer Service ได้ที่นี่


selling limit
ผู้ขายส่วนใหญ่จะถูกจำกัดจำนวนสินค้าหรือราคาสินค้ารวมที่สามารถขายได้ในแต่ละเดือน จำนวนที่จำกัดเหล่านี้ อาจถูกตั้งไว้ที่บัญชีผู้ขาย ที่หมวดสินค้าหรือที่ตัวสินค้าเอง จนกว่าจะมีการยืนยันข้อมูลหรือผู้ขายเริ่มมีประวัติการขายที่ดี การจำกัดนี้ นอกจากจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้ออีเบย์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ขายได้เป็นผู้ขายที่ดีขึ้น

Selling Limit ของอีเบย์แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

 • Account limits การจำกัดการขายที่บัญชีผู้ขาย
 • Category limits การจำกัดจำนวนเมื่อผู้ขายลงขายสินค้าในบางหมวดหมู่
 • Item limits การจำกัดที่เกิดจากตัวสินค้าเอง

  อีเบย์อาจจำกัดปริมาณการขายของคุณด้วยสาเหตุอื่น อย่างไรก็ตามการที่ผู้ขายลงทะเบียนเพื่อเปิด account ใหม่ หรือซื้อ ขายสินค้าด้วยบัญชีอื่นที่มีอยู่นั้น ถือเป็นการละเมิดนโยบายของอีเบย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายการเปิดใช้บัญชีอีเบย์หลายบัญชีอย่างถูกต้อง ได้
  ที่นี่

การจำกัดการขายที่ระดับบัญชีของผู้ขายนั้น จะทำให้เราสามารถตรวจเช็คกิจกรรมการขายและขอยืนยันข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ซื้อแต่ละคนจะถูกจำกัดการขายที่จำนวนแตกต่างกันไป และอาจจะ ขอขยายจำนวนนั้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการจำกัดการขายในระดับบัญชีผู้ขาย
ผู้ขายจะถูกจำกัดจำนวนสินค้าที่สามารถลงขายได้ หรือยอดรวมของราคาสินค้าทั้งหมด และจำนวนรายการสินค้าที่ลงขายอยู่ (active listing) หากสินค้านั้นขายออกไปได้ ก็จะสามารถลงได้เพิ่มขึ้น แต่หากรายการขายจบลงโดยที่สินค้านั้นขายไม่ได้ 
ผู้ขายจะไม่สามารถลงเพิ่มได้อีกในเดือนนั้น

คุณอาจ
ขอขยายจำนวนการลงขายสินค้าได้ โดยการยืนยันข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่อีเบย์กำหนด เชื่อมบัญชีผู้ขายเข้ากับบัญชีที่มีประวัติการขายดีแล้ว หรือติดต่ออีเบย์ เราจะพิจารณาบัญชีผู้ขายของคุณในแต่ละเดือนและอาจเพิ่มจำนวนที่อนุญาตให้ขายขึ้น หากบัญชีผู้ขายนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ

นอกจากนั้นคุณยังสามารถดู 
มาตรฐานการดำเนินงานของผู้ขาย มาตรฐานที่กำหนดไว้เหล่านี้จะทำให้ผู้ขายมีโอกาสตรวจเช็คการขายสินค้า ของตนเองและพัฒนาการขายให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น
ภาพรวมของการจำกัดการขายสินค้าในบางหมวดหมู
ผู้ขายบางคนอาจถูกจำกัดการลงขายสินค้าในบางหมวดหมู่ เนื่องจาก

 • คุณเปิด account อีเบย์ยังไม่ถึง 90 วัน
 • คุณยังไม่เคยขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นหลายๆชิ้นมาก่อน
 • คุณไม่ได้ขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นเป็นเวลาเกินกว่า1 ปีแล้ว
 • คุณเคยถูกเปิดเคสจากผู้ซื้อมากกว่า 3% ของรายการขายทั้งหมดในปีที่ผ่านมา
 • สินค้านั้นถือเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงจะเกิดการละเมิดนโยบายของอีเบย์สูง

คุณจำเป็นจะต้องสร้างประวัติการขายที่ดีในหมวดหมู่นั้น เพื่อแสดงว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ลงขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นเพิ่มขึ้น และเราอาจขอให้คุณยืนยันข้อมูลส่วนตัวเช่นกัน

เมื่อคุณเป็นผู้ขายมานานเกิน 90 วัน ได้ยืนยันข้อมูลส่วนตัว ได้ลงขายสินค้าหลายชิ้นในหมวดหมู่ที่คุณต้องการขายนั้น มีหลักฐานยืนยันว่าคุณได้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า และปฏิบัติตามนโยบายของอีเบย์อย่างเคร่งครัด คุณจะไม่ถูกจำกัดจำนวนที่จะลงขายได้ในหมวดหมู่นั้น (อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังถูกจำกัดการขายจากสาเหตุอื่น เช่นถูกจำกัดในระดับบัญชีผู้ขาย) การยกเลิกการจำกัดจำนวน ในระดับหมวดหมู่สินค้านี้ จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอขยายจำนวนแต่อย่างใด
เมื่อคุณได้ลงขายจนเต็มจำนวนที่จำกัดแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบว่าคุณจะต้องรอจนเดือนถัดไป (ตามรอบปฏิทิน) จึงจะสามารถลงขายได้อีก
หมายเหตุ กรุณาอย่าลงขายสินค้านั้นในหมวดหมู่อื่น ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่ไม่ตรงกับสินค้าที่คุณลงขาย เพราะจะถือเป็นการละเมิดนโยบายการค้นหาสินค้าบนอีเบย์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการขายของคุณเป็นไปตามนโยบาย มิเช่นนั้นอาจจะถูกลบรายการสินค้า และถูกดำเนินการตามกฏของอีเบย์ เช่นลดจำนวนสินค้าที่อนุญาตให้ขายได้
เพื่อการซื้อขายที่ปลอดภัยบนอีเบย์ การขายสินค้าบางอย่างอาจจะทำให้ผู้ขายถูกจำกัดการลงขายสินค้า ตัวอย่างเช่น อีเบย์ไม่อนุญาตให้ลงขายสินค้าที่ทำปลอมขึ้น ลอกเลียนแบบ หรือผลิตซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต การขายสินค้าเหล่านั้น ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิ์ของผู้ขายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ละเมิดผู้ซื้อและอีเบย์ด้วย
การจำกัดประเภทนี้ อาจได้รับการขยายหากคุณมีประวัติการขายที่แล้ว (อย่างไรก็ตาม ผู้ขายอาจยังถูกจำกัดการขายจากสาเหตุอื่น) ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานดี และมั่นใจว่าขายสินค้าคุณภาพดี สามารถขอขยายจำนวนสินค้าที่สามารถลงขายได้
เมื่อขายสินค้าถึงจำนวนที่อีเบย์จำกัดไว้ หรือใกล้ถึงจำนวนนั้น คุณจะได้รับข้อความเตือนจากอีเบย์ ผู้ขายที่ขายสินค้าบนอีเบย์มาสักระยะหนึ่งและมีประวัติการขายที่ดีแล้ว สามารถขอขยาย limit เหล่านี้ได้ โดยคลิกลิงค์request higher selling limits ในข้อความเตือน หรือผู้ขายบางท่านอาจเห็นลิงค์นี้จากใน All Selling ที่อยู่ในหน้า My eBay

ในบางกรณี เราอาจขอให้ผู้ขายยืนยันข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติมก่อนที่จะขยาย limit ให้
เจ้าหน้าที่อีเบย์อาจส่งอีเมล์แจ้งให้คุณทราบว่าต้องทำอะไรต่อไป คุณจะเห็นอีเมล์เหล่านี้อยู่ใน My eBay และเมื่อเราได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว อีเบย์จะตรวจสอบบัญชีผู้ขายเพื่อพิจารณาว่าคุณจะสามารถ ลงขายสินค้าได้มากขึ้นในแต่ละเดือนหรือไม่
หากคุณมีบัญชีผู้ขายอื่นที่มีประวัติดีอยู่แล้ว 
คุณอาจจะได้รับการขยายจำนวนรายการสินค้าที่ลงขายได้ หากคุณมีบัญชีผู้ขายอื่นที่มีประวัติดีอยู่แล้ว และบัญชีนั้น ต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้ 
1. เป็นผู้ขายมาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ไม่มีเคสที่ปิดลงโดยที่ผู้ขายไม่ได้แก้ไข (unresolve cases)
3. มีคะแนน DSR ไม่ต่ำกว่า 4.8 ในทุกหมวดหมู่
หากบัญชีของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ กรุณาทำตามขั้นตอนการขอขยาย limit การลงขายสินค้า เพื่อยืนยันว่าคุณมีบัญชีผู้ขายที่มีประวัติดี
หากคุณมีประวัติการขายที่ดีแล้ว
ผู้ขายที่ขายสินค้าบนอีเบย์มาเกิน 90 วัน ได้รับคะแนน DSR ดี และมั่นใจว่าขายสินค้าที่เป็นของแท้ มีคุณภาพดี สามารถขอขยาย limit การลงขายได้ เราจะตรวจดูว่า คุณมีคุณสมบัติครบตามนี้หรือไม่
1. ได้คะแนน positive feedback จากผู้ซื้อ
2. ไม่มีเคสที่ถูกเปิดขึ้นและปิดลงโดยที่ผู้ขายไม่ได้แก้ไข (unresolved case)
3. มีประวัติการขายไม่ต่ำกว่า3 เดือน และยังขายสินค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ
4. ยืนยันตัวตนใน PayPal 
5. ปฏิบัติตาม
กฏของอีเบย์มาโดยตลอด
6. มีสถานะบัญชีอยู่ในระดับดี
หากคุณมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ด้านบน เรายินดีจะตรวจสอบบัญชีผู้ขาย เพื่อพิจารณาขยายจำนวนจำกัดการลงสินค้าให้คุณ
แต่หากคุณไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะขอขยาย limit ในครั้งนี้ กรุณาพยายามใหม่ในเดือนต่อไป
คลิก ติดต่ออีเบย์จากหน้าเว็บอีเบย์
ระบบจะ redirect ไปที่หน้าที่ให้คุณ login เข้าระบบ
login
กรอกข้อมูลของคุณตามความเป็นจริง หน้านี้จะทำให้อีเบย์ประเทศไทย สามารถเก็บข้อมูล และ ช่วยคุณติดตามผลจากเจ้าหน้าที่ Customer Service ได้
ฟอร์ม
เลือก Contact Us
Sign in ด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ
sign up
ที่แท็บ My Account เลือกหัวข้อ Accoint restriction and suspension
เลือก Email Us
email us
ส่งอีเมล์หาเจ้าหน้าที่ เพื่อขอให้พิจารณาขยายจำนวนที่อีเบย์อนุญาตให้ลงขายในแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่จะ review บัญชีผู้ขายของคุณและใช้เวลาตอบกลับประมาณ 48 ชั่วโมง
email


ที่มา ebay.co.th