ทักทายกันหน่อย

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ Thai ebaY Articles ผมตั้งใจทำเวบนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเบย์ให้อ่านง่ายขึ้นครับ ... ขอบคุณครับ

13 กันยายน 2555

สายด่วนสำหรับผู้ขาย 001-800-441- 810 (โทรฟรี)

ประเด็นที่ผู้ขายสามารถขอความช่วยเหลือได้


ผู้ขาย ชาวไทยสามารถติดต่อเข้ามาที่สายด่วนสำหรับผู้ขาย เพื่อขอความช่วยเหลือในประเด็นดังต่อไปนี้


• ปัญหาการชำระเงิน
• นโยบายของอีเบย์
• ข้อร้องเรียน (Dispute) และการขออุทธรณ์
• การขออุทธรณ์กรณีบัญชีอีเบย์ถูกระงับหรือจำกัดการใช้งาน

* โปรดทราบ: ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจต้องให้ผู้ขายไปกรอกข้อมูลผ่านอีเมล์ Contact Us บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมในการแก้ปัญหา

คำถามที่มักพบบ่อย:


หากสายด่วนสำหรับผู้ขายไม่ว่าง ฉันจะต้องทำอย่างไร
ผู้ขายสามารถฝากข้อความเสียง (voicemail) โดยให้ข้อมูลบัญชีอีเบย์และหมายเลขสำหรับติดต่อไว้ได้ เจ้าหน้าที่อีเบย์จะโทรกลับไปหาท่านในเวลาไม่เกิน 1 วันทำการ

ผู้ขายสามารถติดต่อเข้ามาในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดทำการได้หรือไม่
กรุณาโทรติดต่อเข้ามาที่สายด่วนสำหรับผู้ขาย ได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-17..30 นาฬิกา (ตามเวลาประเทศไทย)

จะต้องทำอย่างไร หากฉันมี Account Manager ดูแลอยู่แล้ว
ผู้ขายที่มี Account Manager ดูแลอยู่แล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาที่สายด่วนสำหรับผู้ขายได้ อย่างไรก็ตามผู้ขายสามารถเลือกติดต่อ Account Manager ได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการปรึกษาหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขายตั้งแต่ระดับ Gold PowerSeller ขึ้นไป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมี Account Manager คอยดูแลอยู่ Account Manager จะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบว่าตนเป็นผู้ดูแลบัญชีของผู้ขายท่านนั้น

กรณีที่ผู้ซื้อเปิดข้อร้องเรียนหรือขอคืนเงิน ผู้ขายสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสำหรับผู้ขาย ได้หรือไม่
บริการสายด่วนสำหรับผู้ขาย ไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ขายได้ แต่สามารถแนะนำวิธีและช่องทางที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ขายสามารถยื่นอุทธรณ์กับเจ้าหน้าที่อีเบย์ฝ่ายที่รับผิดชอบได้
หากฉันติดต่อเข้าไปยังสายด่วนสำหรับผู้ขาย แล้ว เจ้าหน้าที่จะสามารถแ้ก้ปัญหาให้ฉันได้ในทันทีหรือไม่
ขึ้นอยู่กับปัญหา ปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้ในทันที แ่ต่ในบางปัญหาผู้ขายอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติม (ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้) หรือส่งเอกสารเพิ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสายด่วนสำหรับผู้ขาย จะช่วยเหลือผู้ขายและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ขายสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่อีเบย์ที่รับผิดชอบประเด็นปัญหานั้น

หากฉันต้องอัพโหลดเอกสารเพื่อส่งยืนยันบัญชีผู้ใช้ จะต้องทำอย่างไร
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสายด่วนสำหรับผู้ขาย จะส่งลิงค์สำหรับอัพโหลดเอกสารให้แก่ผู้ขาย เมื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้แล้ว เจ้าหน้าที่อีเบย์จะติดต่อผู้ขายกลับเพื่อแจ้งให้ทราบผลการตรวจสอบ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 09:00-17:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)


ที่มา http://export.ebay.co.th